jueves, 4 de noviembre de 2010

No al desmantelamiento del Hospital Abente y Lago de A Coruña

En el día de hoy, miembros de la Asociación socio-cultural NAMENTRAS, hemos apoyado con nuestra presencia una concentración en contra del desmantelamiento del Hospital Abente y Lago de A Coruña. Esta concentracción se llevó a cabo por segundo jueves consecutivo y se repetirá los próximos días 11 y 18 de noviembre. Esta convocada por la Sección Sindical de CC.OO. del mencionado Hospital. Se repartió a la prensa y a los allí presentes el siguiente:

Comunicado:

"Os traballadores e traballadoras do Hospital "Abente y Lago" concéntranse hoxe diante do Hospital para denunciar o seu desmantelamento e a infrautilización do mesmo.
Descende a actividade cirúrxica e asistencial, o que o principio ia ser só unha diminución de actividade por mor das vacacións de verán.
Estamos as portas de novembro e a situación segue igual.
Hai sete quirófanos pechados polas tardes agás un que se utiliza un día a semán.
No periodo de 1 de xaneiro ó 1 de setembro de 2010 a actividade cirúrxica baixou con respecto o 2009 en 461 intervencións, actividades que se están a desviar aos hospitais privados.
As consultas viñan funcionando o cento por cento. A consulta de Anestesia con unha lista de espera de seis meses agora funciona un día pola mañán e dous días pola tarde, con peonadas, o mesmo que a Consulta de Dixestivo e Ecocardio onde se quitou a actividade de tarde sen alternativas.
O persoal facultativo, en concreto, os Dermatólogos van na súa xornada de traballo a operar un día aos hospitais privados.
Isto leva a peches de unidades e amortizaqción de postos de traballo do persoal de enfermería.

Optimizar recursos é:


  • Utilizar os recursos existentes humanos e tecnolóxicos
  • Utilizar as infraestructuras existentes ao cento por cento
  • Non desprazar ao persoal facultativo aos hospitais da privada, senón que teñan programada a súa actividade no propio centro.

En Castellano:

"Los trabajadores y trabajadoras del Hospital "Abente y Lago" se concentran hoy delante del Hospital para denunciar su desmantelamiento y la infrautilización del mismo.
Desciende la actividad quirúrgica y asistencial, lo que el principio iba ser sólo una merma de actividad por mor de las vacaciones de verano.
Estamos las puertas de noviembre y la situación sigue igual.
Hay siete quirófanos cerrados por las tardes excepto uno que se utiliza un día a la semana.
En el periodo de 1 de enero al 1 de septiembre de 2010 la actividad quirúrgica bajó con respeto el 2009 en 461 intervenciones, actividades que se están a desviar a los hospitales privados.
Las consultas venían funcionando el cien por cien. La consulta de Anestesia con una lista de espera de seis meses ahora funciona un día por la mañana y dos días por la tarde, con peonadas, lo mismo que la Consulta de Digestivo y Ecocardio donde se quitó la actividad de tarde sin alternativas.
El personal facultativo, en concreto, los Dermatólogos van en su jornada de trabajo a operar un día a los hospitales privados..
Esto lleva a cierres de unidades y amortización de puestos de trabajo del personal de enfermería.

Optimizar recursos es:


  • Utilizar los recursos existentes humanos y tecnológicos
  • Utilizar las infraestructuras existentes al cien por cien
  • No desplazar al personal facultativo a los hospitales de la personal, sino que tengan programada su actividad en el propio centro.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán publicados una vez moderados.