domingo, 31 de marzo de 2013

Libro "Os escritores galegos ante a guerra civíl española 1936-1939"


Textos e actitudes

A Guerra Civil tamén marcou son ferro a vida e os proxectos dos escritores galegos: o ferro do silencia. En Os escritores galegos ante a guerra civil española, Xesús Alonso Montero rescata textos pouco coñecidos ademáis dalgúns inéditos, que revelan o complexo e problemático mapa moral e político daqueles anos. Textos non frecuentados para achegármonos á personalidade política e ao labor literario de escritores como Otero Pedrayo, Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro, Ramón Cabanillas, Iglesia Alavariño, Celso Emilio Ferreiro, álvaro de las Casas...
Autor: Xesús Alonso Montero (Vigo 1938) Catedrático de Literatura na Universidade de Santiago de Compostela e membro da Real Academia Galega, é filólogo, tradutor, conferenciante e autor de numerosos libros, estudos e traballos. Tamén é director do Centro de Estudios Rosalinianos e da Revista de Estudios Rosalinianos.
Título: Os escritores galegos ante a guerra civíl española 1936-1939
Autor: Xesús Alonso Montero
Idioma: Galego
Editorial Galaxia
Páxinas: 528
Ano: 2006
ISB: 978-84-8288-797-5 


No hay comentarios:

Publicar un comentario

Los comentarios serán publicados una vez moderados.